Bestyrelsens beretning 2018

Året 2018 har, tilsvarende de tidligere år, været et år, hvor Borger9700 har deltaget i rigtig mange aktiviteter og afholdt mange arrangementer såvel i eget regi som i samarbejde med andre foreninger og lokale aktører.   Vi er stadig omkring 500 medlemmer, men der er plads til mange flere. Jo flere medlemmer vi er, jo

Indbydelse til Generalforsamling 2019

Kære medlem Der indkaldes herved til den ordinære generalforsamling i Borger9700 torsdag den 21. marts 2019, kl. 19.00, på Landboskolen, Danmarksgade, Brønderslev Dagsorden ifølge vedtægternes § 9: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er 3 medlemmer (jfr. vedtægternes § 4, stk. 1)

Nytårsbrev

Borger9700 ønsker alle medlemmer et GODT NYTÅR. Samtidig vil vi gerne takke for den store opbakning til Borger9700 generelt samt til de arrangementer, som vi har afholdt i 2018. Borger9700 vil samtidig gerne takke alle de fonde, alle de mange lokale forretninger og virksomheder, Nordjyske Medier og Brønderslev Kommune for deres velvillige støtte til vore

Bæredygtighedsfestival i perioden 25.08.-02.09.2018

Årets tema er ”Naturen i kulturen”. Officiel åbning ved Orla Hav, som er formand for Folketingets Kulturudvalg.
Der er madmarked i teltene på pladsen foran Biblioteket, hvor lokale producenter sælger deres produkter og uddeler smagsprøver, der er mange forskellige aktiviteter for børn og meget mere, og Biblioteket har bogudsalg for børn og voksne.