Nyhedsbrev

Vi har overstået en vellykket generalforsamling, der markerede vores 10-års jubilæum.Borger9700 tæller i dag ca. 700 medlemmer, og vi håber jo at vi fortsætter med at vokse. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger: Formand: Jens ToftingNæstformænd: Kristina V. Hansen, Douglas Mikkelsen Kasser: Kirsten ThomsenSekretær: Holger HansenØvrig: Ina S. Idskov, Per Nielsen Vi er

Borger9700

Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts kl. 19.00 i Brønderslev Hallen Dagsorden ifølge vedtægterne §9 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skrifteligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, d.v.s. senest den 1. marts P.b.v. Jens tofting, formand mail: jens.tofting@live.dk