Borger9700 blev dannet på en stiftende generalforsamling den 30. september 2013.

Bestyrelse:

 • Jens Tofting, formand
 • Kristina Valsted Hansen, næstformand
 • Douglas Mikkelsen, næstformand
 • Kirsten Thomsen, Kasserer
 • Holger Hansen, Sekretær
 • Ina Idskov
 • Per Nielsen

Revisorer

 • Frank O Nielsen
 • Peter Møller

Frivillige grupper

 • Borger9700-Kultur
 • Borger9700-Bæredygtighed

Se mere om grupperne under menuerne på forsiden

Vi er omkring 700 medlemmer i foreningen – men der er plads til mange flere – jo flere vi er, jo flere muligheder giver det os i vores arbejde for Brønderslev

Formålet var og er:

 • At styrke, støtte og fremme Brønderslev byområde – en god bosætningskommune
 • Brønderslev skal forblive en god, aktiv og spændende by at bo i/at bosætte sig i
 • Erhverv og handel – at støtte op om at Brønderslev forbliver en god handelsby og en god erhvervsby
 • Midtbyen – at arbejde for en forskønnelse af midtbyen samt at skabe liv og aktiviteter på Banegårdspladsen
 • Brønderslev skal have et udbud af fritids- og kulturaktiviteter for børn og voksne
 • Samarbejde meget bredt med bl.a. Brønderslev Kommune, Brønderslev Handel, foreninger m.fl.

Borger9700-Bæredygtighed modtog i 2017 Brønderslev Kommunes Miljøpris for at have taget initiativ til bæredygtighedsfestivalen.

Borger9700-Kultur modtog i 2016 Brønderslev Kommunes Kulturpris for initiativet til de mange forskelligartede arrangementer.