Pressemeddelelse

Forslag om paraplyorganisation til projekterne i Hedelund Borger9700 er meget optaget af overvejelserne om projektet i Hedelund og de tilknyttede projekter i MOSS og Fonden. Derfor blev der afholdt et møde med en frivillig arbejdsgruppe bestående af Per Nielsen, Rosenvængets Alle Holger Hansen, Bredgade Poul Petersen, Tolstrupvej Peter Møller, Trudsvej Henning Krabbe, Bornholmsgade Arbejdsgruppen er

Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlem I følge vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre på grund af forsamlingsloftet på 5 personer i forbindelse med Corona pandemien. Vi vil sende en ny indbydelse ud når vi har mulighed for at

Bæredygtighedsfestival 2021

Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 er i gang med planlægningen af bæredygtighedsfestival 2021. Succesen afhænger i stor udstrækning af en fælles indsats blandt alle aktører, og vi håber på jeres opbakning hertil. Det bliver mere og mere påtrængende at vi sætter tempoet for omstillingen i vejret. Vi sakker bagud i forhold til

Ja tak til…

udvikling af Fabrikken og Rhododendronparken som nyt kulturcenter i Brønderslev Borger9700 støtter op om de spændende planer der er for film, teater og museum i de gamle PN-bygninger og en ny restaurant i Rhododendronparken. Det vil uden tvivl tiltrække tilflyttere og turister. Borger9700 arbejder for at få sammenhæng i udviklingen af Fabrikken og parken. Samarbejde

Ja tak til…

at Neuroenhed Nord forbliver i Brønderslev at få hævet perronen på Brønderslev Station nye aktivitetspladser i Rhododendronparken og Ådalen bedre forhold for de unge – Nyt ungdomshus Regionen har foreslået at nedlægge Neuroenhed Nord og centralisere behandlingen i Aalborg. Heldigvis ser det ud til at den plan er blevet revideret så enheden forbliver i Brønderslev

Opdatering fra Borger9700

Vi er underdrejet på grund af Covid 19. Vi kan ikke lave nogle offentlige arrangementer for byens borgere. Det betyder dog ikke vi ikke arbejder på at forbedre byen. Vi arbejder helt konkret med følgende opgaver: Vores Brønderslev: Det er et initiativ, der bygger på erfaringer fra andre danske byer, herunder Ikast. Alle gode kræfter:

Udvikling af midtbyen og Banegårdspladsen

 Arbejdet med at få udfyldt byggefelterne på Banegårdspladsen er ved at tage form. Nu venter næste etape med ombygning af torvet. Som borgere kan vi få indflydelse på det gennem bl.a. midtbyrådet, hvor Borger9700 er repræsenteret. Vi arbejder aktivt i midtbyrådet på en udvikling af Banegårdspladsen og midtbyen i almindelighed, til gavn for borgerne.  Borger9700