Ja tak til…

at Neuroenhed Nord forbliver i Brønderslev at få hævet perronen på Brønderslev Station nye aktivitetspladser i Rhododendronparken og Ådalen bedre forhold for de unge – Nyt ungdomshus Regionen har foreslået at nedlægge Neuroenhed Nord og centralisere behandlingen i Aalborg. Heldigvis ser det ud til at den plan er blevet revideret så enheden forbliver i Brønderslev

Opdatering fra Borger9700

Vi er underdrejet på grund af Covid 19. Vi kan ikke lave nogle offentlige arrangementer for byens borgere. Det betyder dog ikke vi ikke arbejder på at forbedre byen. Vi arbejder helt konkret med følgende opgaver: Vores Brønderslev: Det er et initiativ, der bygger på erfaringer fra andre danske byer, herunder Ikast. Alle gode kræfter:

Udvikling af midtbyen og Banegårdspladsen

 Arbejdet med at få udfyldt byggefelterne på Banegårdspladsen er ved at tage form. Nu venter næste etape med ombygning af torvet. Som borgere kan vi få indflydelse på det gennem bl.a. midtbyrådet, hvor Borger9700 er repræsenteret. Vi arbejder aktivt i midtbyrådet på en udvikling af Banegårdspladsen og midtbyen i almindelighed, til gavn for borgerne.  Borger9700

Åbent brev til Transportministeren angående perronen på Brønderslev Station

Kære Benny Engelbrecht, På vegne af en række patientorganisationer, Borgerforeningen Borger9700, Grundejer9700, Brønderslev Handel og Ældresagen, skriver vi til dig vedrørende perronen på Brønderslev station. Perronen er en af de stationer i Danmark hvor ind- og udstigningsforholdene i togene ikke er tilfredsstillende på grund af for lav perronhøjde. Det giver især problemer for ældre og

PRESSEMEDDELELSE

Borger9700s Kulturgruppe, Brønderslev Bibliotek, Brønderslev Kulturskole og Brønderslev Ungdomsskole m.fl. samarbejder hvert år om at afholde KULTURDAG i og omkring Brønderslev Bibliotek den sidste lørdag i september måned, altså i år den 26. september. Det er en dag, som vi alle ser frem til, men på grund af nuværende Coronasituation ser vi os desværre nødsaget

Kære alle,

Vi vil også i 2020 arrangere en bæredygtighedsfestival i Brønderslev kommune på trods af udfordringerne med Covid19. Vi vil gerne have mange organisationer, der har noget at tilbyde i denne sammenhæng, med i arbejdet med festivalen. Vi indbyder derfor til et stormøde den 10. august kl. 16:30 i Den Runde Pavillon (Rododendron Parken). Her vil

Referat fra Generalforsamlingen

Borger 9700 holdt generalforsamling 01. juli 2020 i Brønderslev hallerne. Generalforsamlingen var udsat på grund af Covid19. Formand Jens Tofting aflagde beretning om de vigtige sager foreningen har arbejdet med i 2019. Herunder bl.a udviklingen af midtbyen, renoveringen af Banegårdspladsen, arbejdet med PN-bygningerne og Rododendron Parken, renovering af perronen på stationen. Han fortalte også om