PRESSEMEDDELELSE

Borger9700s Kulturgruppe, Brønderslev Bibliotek, Brønderslev Kulturskole og Brønderslev Ungdomsskole m.fl. samarbejder hvert år om at afholde KULTURDAG i og omkring Brønderslev Bibliotek den sidste lørdag i september måned, altså i år den 26. september. Det er en dag, som vi alle ser frem til, men på grund af nuværende Coronasituation ser vi os desværre nødsaget

Kære alle,

Vi vil også i 2020 arrangere en bæredygtighedsfestival i Brønderslev kommune på trods af udfordringerne med Covid19. Vi vil gerne have mange organisationer, der har noget at tilbyde i denne sammenhæng, med i arbejdet med festivalen. Vi indbyder derfor til et stormøde den 10. august kl. 16:30 i Den Runde Pavillon (Rododendron Parken). Her vil

Referat fra Generalforsamlingen

Borger 9700 holdt generalforsamling 01. juli 2020 i Brønderslev hallerne. Generalforsamlingen var udsat på grund af Covid19. Formand Jens Tofting aflagde beretning om de vigtige sager foreningen har arbejdet med i 2019. Herunder bl.a udviklingen af midtbyen, renoveringen af Banegårdspladsen, arbejdet med PN-bygningerne og Rododendron Parken, renovering af perronen på stationen. Han fortalte også om

Generalforsamling 2020

Kære medlem, Vi måtte jo desværre udsætte generalforsamlingen 2020 på grund af Covid19. Nu er samfundet ved at åbne og tillader forsamlinger på op til 50 personer. Bestyrelsen syntes derfor at vi bør afvikle generalforsamlingen før sommerferien. Vi indkalder derfor til generalforsamlingen den 01. juli kl. 19:00 i Brønderslev Hallerne. Det kunne ikke blive tidligere

Peder Nielsens Plads

Arbejdet med fornyelsen af Banegårdspladsen er godt i gang, og vi i bestyrelsen i Borger 9700 synes, at det er relevant at tage debatten om et nyt navn til pladsen op igen. Bestyrelsen og undertegnede mener, at den nye plads skal have et nyt navn – Peder Nielsens Plads. Byen bør anerkende og vise sin

Kære medlemmer

Vi er meget glade for dit/jeres medlemskab i vores forening, og det er vores tro, at Du/I vil være med i 2020. Kontingent for 2020 er af bestyrelsen besluttet til at være uændret – Enkeltperson pr. år                         100 kr. Husstand pr. år                              150 kr. Kontingent bedes venligst overført til foreningens konto i Spar Nord Brønderslev

Generalforsamling 2020

Kære medlem Der indkaldes herved til den ordinære generalforsamling i Borger9700 19. marts, 2020, kl. 19:00 i Brønderslev hallerne. Dagsorden ifølge vedtægternes § 9: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er 4 medlemmer (jfr. vedtægternes § 4, stk. 1) Valg

Opera i Brønderslev

Borger9700s Kulturgruppe har den store glæde atter at kunne tilbyde borgerne at komme til operaforestilling i Den Runde Pavillon i Rhododendronparken i Brønderslev. Operakompagniet Nontardar kommer igen til Brønderslev. Denne gang er det med operaen Don Juan af Mozart. Sidst vi mødte Nontardar var til den dejlige opera Cosi van Tutte. Det sker torsdag den

Glædelig jul og Godt Nytår

Banker dit hjerte også for Brønderslev? Brønderslev er et godt sted at leve og bo. En by med natur, et levende handelsliv, gode institutioner og spændende virksomheder.  Borger9700 er byens borgerforening.  Vi har sat vores fingeraftryk på byens kulturliv, er med når der arbejdes med nye spændende projekter der kan skabe liv og aktivitet, og samarbejder med kommune