Unoderne i Rhododendronoparken

Onsdag den 17. juli kl. 19.00 i Den Runde Pavillon Lokal musikgruppe bestående af Hans Nielsen, harmonika, Christian Christiansen, mundharpe, Bjarne Jensen, klarinet, Steen Larsen, trommer og Peter Hinsch, sang, som spiller og synger numre som alle kan synge med på. Det bliver en rigtig hyggelig aften. Så kom, nyd musikken du kender, og syng

Sommeraktiviteter i Parken

Der er masser af spændende sommeraktiviteter Rhododendronparken i Brønderslev. Onsdag den 22. maj kan Pianist Vivi Steffensen, violinist Niels Bjerre og cellist Bent Møller Christensen spiller skøn salonmusik, som alle vil kunne nynne med på. Tag evt. madpakke med. En hygge aften for hele familien og vennerne. Søndag den 23. juni – Skt. Hans Aften

Bestyrelsens beretning 2018

Året 2018 har, tilsvarende de tidligere år, været et år, hvor Borger9700 har deltaget i rigtig mange aktiviteter og afholdt mange arrangementer såvel i eget regi som i samarbejde med andre foreninger og lokale aktører.   Vi er stadig omkring 500 medlemmer, men der er plads til mange flere. Jo flere medlemmer vi er, jo

Indbydelse til Generalforsamling 2019

Kære medlem Der indkaldes herved til den ordinære generalforsamling i Borger9700 torsdag den 21. marts 2019, kl. 19.00, på Landboskolen, Danmarksgade, Brønderslev Dagsorden ifølge vedtægternes § 9: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er 3 medlemmer (jfr. vedtægternes § 4, stk. 1)

Nytårsbrev

Borger9700 ønsker alle medlemmer et GODT NYTÅR. Samtidig vil vi gerne takke for den store opbakning til Borger9700 generelt samt til de arrangementer, som vi har afholdt i 2018. Borger9700 vil samtidig gerne takke alle de fonde, alle de mange lokale forretninger og virksomheder, Nordjyske Medier og Brønderslev Kommune for deres velvillige støtte til vore