Åbent brev til Transportministeren angående perronen på Brønderslev Station

Kære Benny Engelbrecht, På vegne af en række patientorganisationer, Borgerforeningen Borger9700, Grundejer9700, Brønderslev Handel og Ældresagen, skriver vi til dig vedrørende perronen på Brønderslev station. Perronen er en af de stationer i Danmark hvor ind- og udstigningsforholdene i togene ikke er tilfredsstillende på grund af for lav perronhøjde. Det giver især problemer for ældre og

Læs mere

Bæredygtighedsfestival Brønderslev 2020 Evaluering

Bæredygtighedsfestivalen, som vi afviklede for 6. gang, var i år meget påvirket af Covid 19 situationen. Vi fik dog gennemført flere gode arrangementer. Vi fik igen i år bekræftet at det er lettere at trække folk til generelle arrangementer. Rundvisning på Gamle Mursten: der var stor interesse for at se processen med at genbruge gamle

Læs mere

Natur| Turisme | Mad

Bæredygtighedsfestivalen i Brønderslev Kommune finder sted i dagene fra den 24. – 29. august hvor det i drejer sig om Natur • Turisme • Mad.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE

Borger9700s Kulturgruppe, Brønderslev Bibliotek, Brønderslev Kulturskole og Brønderslev Ungdomsskole m.fl. samarbejder hvert år om at afholde KULTURDAG i og omkring Brønderslev Bibliotek den sidste lørdag i september måned, altså i år den 26. september. Det er en dag, som vi alle ser frem til, men på grund af nuværende Coronasituation ser vi os desværre nødsaget

Læs mere

Kære alle,

Vi vil også i 2020 arrangere en bæredygtighedsfestival i Brønderslev kommune på trods af udfordringerne med Covid19. Vi vil gerne have mange organisationer, der har noget at tilbyde i denne sammenhæng, med i arbejdet med festivalen. Vi indbyder derfor til et stormøde den 10. august kl. 16:30 i Den Runde Pavillon (Rododendron Parken). Her vil

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen

Borger 9700 holdt generalforsamling 01. juli 2020 i Brønderslev hallerne. Generalforsamlingen var udsat på grund af Covid19. Formand Jens Tofting aflagde beretning om de vigtige sager foreningen har arbejdet med i 2019. Herunder bl.a udviklingen af midtbyen, renoveringen af Banegårdspladsen, arbejdet med PN-bygningerne og Rododendron Parken, renovering af perronen på stationen. Han fortalte også om

Læs mere

Generalforsamling 2020

Kære medlem, Vi måtte jo desværre udsætte generalforsamlingen 2020 på grund af Covid19. Nu er samfundet ved at åbne og tillader forsamlinger på op til 50 personer. Bestyrelsen syntes derfor at vi bør afvikle generalforsamlingen før sommerferien. Vi indkalder derfor til generalforsamlingen den 01. juli kl. 19:00 i Brønderslev Hallerne. Det kunne ikke blive tidligere

Læs mere

Peder Nielsens Plads

Arbejdet med fornyelsen af Banegårdspladsen er godt i gang, og vi i bestyrelsen i Borger 9700 synes, at det er relevant at tage debatten om et nyt navn til pladsen op igen. Bestyrelsen og undertegnede mener, at den nye plads skal have et nyt navn – Peder Nielsens Plads. Byen bør anerkende og vise sin

Læs mere

Kære medlemmer

Vi er meget glade for dit/jeres medlemskab i vores forening, og det er vores tro, at Du/I vil være med i 2020. Kontingent for 2020 er af bestyrelsen besluttet til at være uændret – Enkeltperson pr. år                         100 kr. Husstand pr. år                              150 kr. Kontingent bedes venligst overført til foreningens konto i Spar Nord Brønderslev

Læs mere