Bæredygtighedsfestival 2021

Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 er i gang med planlægningen af bæredygtighedsfestival 2021. Succesen afhænger i stor udstrækning af en fælles indsats blandt alle aktører, og vi håber på jeres opbakning hertil. Det bliver mere og mere påtrængende at vi sætter tempoet for omstillingen i vejret. Vi sakker bagud i forhold til

Læs mere

Ja tak til…

udvikling af Fabrikken og Rhododendronparken som nyt kulturcenter i Brønderslev Borger9700 støtter op om de spændende planer der er for film, teater og museum i de gamle PN-bygninger og en ny restaurant i Rhododendronparken. Det vil uden tvivl tiltrække tilflyttere og turister. Borger9700 arbejder for at få sammenhæng i udviklingen af Fabrikken og parken. Samarbejde

Læs mere

Ja tak til…

at Neuroenhed Nord forbliver i Brønderslev at få hævet perronen på Brønderslev Station nye aktivitetspladser i Rhododendronparken og Ådalen bedre forhold for de unge – Nyt ungdomshus Regionen har foreslået at nedlægge Neuroenhed Nord og centralisere behandlingen i Aalborg. Heldigvis ser det ud til at den plan er blevet revideret så enheden forbliver i Brønderslev

Læs mere

Opdatering fra Borger9700

Vi er underdrejet på grund af Covid 19. Vi kan ikke lave nogle offentlige arrangementer for byens borgere. Det betyder dog ikke vi ikke arbejder på at forbedre byen. Vi arbejder helt konkret med følgende opgaver: Vores Brønderslev: Det er et initiativ, der bygger på erfaringer fra andre danske byer, herunder Ikast. Alle gode kræfter:

Læs mere
ArrangementerNyheder

Udvikling af midtbyen og Banegårdspladsen

 Arbejdet med at få udfyldt byggefelterne på Banegårdspladsen er ved at tage form. Nu venter næste etape med ombygning af torvet. Som borgere kan vi få indflydelse på det gennem bl.a. midtbyrådet, hvor Borger9700 er repræsenteret. Vi arbejder aktivt i midtbyrådet på en udvikling af Banegårdspladsen og midtbyen i almindelighed, til gavn for borgerne.  Borger9700

Læs mere

Åbent brev til Transportministeren angående perronen på Brønderslev Station

Kære Benny Engelbrecht, På vegne af en række patientorganisationer, Borgerforeningen Borger9700, Grundejer9700, Brønderslev Handel og Ældresagen, skriver vi til dig vedrørende perronen på Brønderslev station. Perronen er en af de stationer i Danmark hvor ind- og udstigningsforholdene i togene ikke er tilfredsstillende på grund af for lav perronhøjde. Det giver især problemer for ældre og

Læs mere

Bæredygtighedsfestival Brønderslev 2020 Evaluering

Bæredygtighedsfestivalen, som vi afviklede for 6. gang, var i år meget påvirket af Covid 19 situationen. Vi fik dog gennemført flere gode arrangementer. Vi fik igen i år bekræftet at det er lettere at trække folk til generelle arrangementer. Rundvisning på Gamle Mursten: der var stor interesse for at se processen med at genbruge gamle

Læs mere

Natur| Turisme | Mad

Bæredygtighedsfestivalen i Brønderslev Kommune finder sted i dagene fra den 24. – 29. august hvor det i drejer sig om Natur • Turisme • Mad.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE

Borger9700s Kulturgruppe, Brønderslev Bibliotek, Brønderslev Kulturskole og Brønderslev Ungdomsskole m.fl. samarbejder hvert år om at afholde KULTURDAG i og omkring Brønderslev Bibliotek den sidste lørdag i september måned, altså i år den 26. september. Det er en dag, som vi alle ser frem til, men på grund af nuværende Coronasituation ser vi os desværre nødsaget

Læs mere