Peder Nielsens Plads

Arbejdet med fornyelsen af Banegårdspladsen er godt i gang, og vi i bestyrelsen i Borger 9700 synes, at det er relevant at tage debatten om et nyt navn til pladsen op igen. Bestyrelsen og undertegnede mener, at den nye plads skal have et nyt navn – Peder Nielsens Plads. Byen bør anerkende og vise sin

Læs mere

Kære medlemmer

Vi er meget glade for dit/jeres medlemskab i vores forening, og det er vores tro, at Du/I vil være med i 2020. Kontingent for 2020 er af bestyrelsen besluttet til at være uændret – Enkeltperson pr. år                         100 kr. Husstand pr. år                              150 kr. Kontingent bedes venligst overført til foreningens konto i Spar Nord Brønderslev

Læs mere

Generalforsamling 2020

Kære medlem Der indkaldes herved til den ordinære generalforsamling i Borger9700 19. marts, 2020, kl. 19:00 i Brønderslev hallerne. Dagsorden ifølge vedtægternes § 9: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er 4 medlemmer (jfr. vedtægternes § 4, stk. 1) Valg

Læs mere
ArrangementerNyheder

Opera i Brønderslev

Borger9700s Kulturgruppe har den store glæde atter at kunne tilbyde borgerne at komme til operaforestilling i Den Runde Pavillon i Rhododendronparken i Brønderslev. Operakompagniet Nontardar kommer igen til Brønderslev. Denne gang er det med operaen Don Juan af Mozart. Sidst vi mødte Nontardar var til den dejlige opera Cosi van Tutte. Det sker torsdag den

Læs mere
ArrangementerNyheder

Glædelig jul og Godt Nytår

Banker dit hjerte også for Brønderslev?  Brønderslev er et godt sted at leve og bo. En by med natur, et levende handelsliv, gode institutioner og spændende virksomheder.  Borger9700 er byens borgerforening.  Vi har sat vores fingeraftryk på byens kulturliv, er med når der arbejdes med nye spændende projekter der kan skabe liv og aktivitet, og samarbejder med kommune

Læs mere
ArrangementerNyheder

Med din hjælp kan Borger 9700 blive stærkere

Borger 9700 arbejder på at styrke byens kulturliv og samarbejde med andre foreninger, kommune og politkerne om at skabe vækst og udvikling. For at det skal kunne lade sig gøre, kræver det at Borger 9700 er stærkt funderet i byen med en bred medlemskreds. Jo flere medlemmer, og jo større opbakning vi har i byen,

Læs mere
ArrangementerNyheder Banegården i Brønderslev

Vedr. Perronen på Brønderslev station

Vi skriver til jer på vegne af borgerne i Brønderslev og passagerne på Brønderslev station. Perronen på stationen er meget lav i forhold til indstigningen på togene. Det giver store problemer for alle rejsende og især dårligt gående. Selv normalt gående må have fat i gelænderet på toget for at komme ind og ud af

Læs mere
ArrangementerNyheder

Kulturdagen 19

 Konferencier hele dagen: Lars Bisgaard Andreasen  Kl. 10.00: Kulturdagen åbner  Kl. 10.15: Officiel åbning ved Simon Aagaard, medlem af Fritids- og Kulturudvalget. Musikalsk indslag ved Kulturskolen. Bogudsalg og aktiviteter starter når den officielle åbning er overstået.  Kl. 10.30: Det Flyvende Kuffertcirkus  Kl. 10.45: Det Flyvende Kuffertcirkus  Kl. 12.30 – 14.00: Naturtryl – Leg med balloner 

Læs mere
Arrangementer

Bæredygtigheds festival

Fra den 26. august til 1. september / uge 35 er der Bæredygtigheds festival i Brønderslev Kommune. TOPMØDE  Repræsentanter fra Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn  Tema: Klima og bæredygtighed – Mandag d. 26. august på Voergaard Slot  SPIS SAMMEN EVENT  Fredag d. 30. august på Dronninglund Slot og lørdag d. 31. august på Lille Østergaard 

Læs mere
Arrangementer

Unoderne i Rhododendronoparken

Onsdag den 17. juli kl. 19.00 i Den Runde Pavillon  Lokal musikgruppe bestående af Hans Nielsen, harmonika, Christian Christiansen, mundharpe, Bjarne Jensen, klarinet, Steen Larsen, trommer og Peter Hinsch, sang, som spiller og synger numre som alle kan synge med på.  Det bliver en rigtig hyggelig aften.  Så kom, nyd musikken du kender, og syng

Læs mere