Til de politiske partier/lister, der stiller op til kommunalvalget 2021

Kære venner, Vi vil i samarbejde med Brønderslev Handel og Nordjyllands Idrætshøjskole gerne afholde et valgmøde på Nordjyllands Idrætshøjskole, Parkvej 61, 9700 Brønderslev torsdag den 28. oktober kl. 18:00 – 19:30. Vi håber I vil stille med en kandidat fra denne del af kommunen (postnummer 9700) til at sidde i panelet. I er naturligvis velkomne

Læs mere

Til medlemmerne af Borger 9700

Kære medlemmer, Vi er nu kommet godt i gang efter Coronaen er kommet under kontrol. Vi har fuld gang i aktiviteterne både de politiske og de kulturelle. Vi afholder et valgmøde på Nordjyllands Idrætshøjskole, Parkvej 61 9700 Brønderslev, torsdag den 28. oktober kl. 18:00 – 19:30. Her bliver der mulighed for at debattere med politikerne

Læs mere

Det sker i september og oktober

Borger9700 gør opmærksom på, at der er en ændring til Oplandsavisens annonce om Sommeraktiviteter i Rhododendronparken, idet arrangementerne med Vivi Steffensen er således: søndag den 12. september kl. 14.00 i Pavillonen spiller Vivi Steffensen “På alle tangenter” og søndag den 19. september kl. 14.00 spiller og synger henholdsvis Vivi Steffensen og Per Møller “Sangen har vinger”

Læs mere

Bæredygtighedsfestival

23. august til 4. september For 7. år i træk afvikles der Bæredygtighedsfestival. På årets festival belyses vigtigheden af bæredygtigt byggeri, klimatilpasning af eksisterende byggeri og i samarbejde med forskere, arkitekter, boligforeninger og kommunale embedsmænd vil vi vise hvordan det kan laves i praksis. Vi sætter spotlys på vigtigheden af mere biodiversitet og dets betydning

Læs mere

Opera i Rhododendronparken

SKØNSANG I NORDEUROPAS STØRSTE RHODODENDRONPARK Søndag den 8. august kl. 14.00 Borger9700 glæder sig over, at vi igen kan afholde Opera i det fri med dygtige danske solister, der synger uddrag fra nogle af de allermest kendte og elskede operaer.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2020

Ifølge vedtægterne skulle vi have afholdt generalforsamling i marts måned, men det var på grund af Corona ikke muligt. Vi har, igen på grund af Corona ikke kunnet lave kulturelle arrangementer for byens borgere. Vi har dog gennemført den 7. bæredygtighedsfestival i uge 35. Det betyder dog ikke vi ikke arbejder på at forbedre byen.

Læs mere

Kære medlem

I følge vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden. Det har ikke kunnet lade sig gøre i år på grund af Corona, men nu vover vi pelsen og indkalder til den ordinære generalforsamling i Borger9700 10 juni, 2021, kl. 19:00 på Hotel Phønix.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Borger9700 afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00 på Hotel Phønix Dagsorden ifølge vedtægternes §9 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, d.v.s. senest den 27. maj 2021. P.b.vJens Tofting, formandjens.tofting@live.dk

Læs mere