Medlemsbrev nr. 5 2022

Brønderslev 25. maj 2022 Kære medlemmer, Vi er nu startet på en ny periode efter generalforsamlingen. Vi er glade for at I stadig bakker op om foreningen ved at betale jeres kontingent og deltage i vores arrangementer. Vi har allerede haft et arrangement i mandags i Den Runde Pavillon om forsvarsforbeholdet, hvor et panel på

Læs mere
ArrangementerNyheder

Bestyrelsens beretning 2021/2022

Vi er nu tilbage i normalt mønster med afholdelsen af generalforsamlinger. Sidste år kunne vi ikke afholde generalforsamlingen i marts, som vi skal i henhold til vedtægterne men først i juni. I dag overholder vi vedtægterne ved at holde generalforsamlingen inden udgangen af marts. Vores aktiviteter har også i år været påvirket af Corona om

Læs mere

Status på Fabrikken – Hedelund – Museet

Manges øjne og opmærksomhed er rettet mod den gamle PN-fabrik, Nørregade og Hedelund generelt. Hvad sker der, og sker der noget? Det er et kæmpeprojekt der er igangsat med Fonden Fabrikken – Hedelund og museet, og bliver det mon nogensinde til noget? “Ingen tvivl om, at der er rigtig mange kræfter der arbejder bag de

Læs mere

Bæredygtighedsfestival 2022

Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 er i gang med planlægningen af bæredygtighedsfestival 2022. Arbejdsgruppen består af Jens Tofting, formand for borger 9700, Finn Verner Jensen, borger 9700, Gitte Vall, formand for Dronninglund Turistforening, Runa Christensen, Dronninglund Turistforening og Holger Hansen, FN-forbundet Nordjylland/borger 9700. Succesen afhænger i stor udstrækning af en fælles indsats

Læs mere

Valg til byrådet 2021

Som I ved er der valg til byrådet 16. november. Det er vigtigt at alle deltager aktivt i det lokale demokrati ved at stemme. Borger 9700 vil også opfordre til at man stemmer på en politiker fra 9700 området, da vi er underrepræsenterede i byrådet og man kan se på byrådets beslutninger at der ikke

Læs mere