Gruppens medlemmer
Morten Heegaard

Gruppens formål
Gruppen arrangerer aktiviteter for børnefamilier, hvor børnene er i alderen 0-14 år. Det tilstræbes dog, at der til hvert arrangement er noget for den samlede familie.

Læs mere om de mange arrangementer under fanen – Nyt fra Borger9700