Indbydelse til Generalforsamling 2019

Kære medlem Der indkaldes herved til den ordinære generalforsamling i Borger9700 torsdag den 21. marts 2019, kl. 19.00, på Landboskolen, Danmarksgade, Brønderslev Dagsorden ifølge vedtægternes § 9: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er 3 medlemmer (jfr. vedtægternes § 4, stk. 1)

Nytårsbrev

Borger9700 ønsker alle medlemmer et GODT NYTÅR. Samtidig vil vi gerne takke for den store opbakning til Borger9700 generelt samt til de arrangementer, som vi har afholdt i 2018. Borger9700 vil samtidig gerne takke alle de fonde, alle de mange lokale forretninger og virksomheder, Nordjyske Medier og Brønderslev Kommune for deres velvillige støtte til vore